Show More

Izgatavojam pēc pasūtījuma Nīcas, Sakas un citu novadu tautas tērpus vai to daļas.

© 2013 Studija LATVA, Liepājā, Bāriņu ielā 32, "Namīnā", tālr.  26423299, e-pasts: studija.latva@inbox.lv

Nīcas tērps

Ar rokām izšūta Nīcas tautas tērpa villaine, ko sasprauž ar saktu čupu no trim dažāda lieluma saktām.