Show More

© 2013 Studija LATVA, Liepājā, Bāriņu ielā 32, "Namīnā", tālr.  26423299, e-pasts: studija.latva@inbox.lv

Saktu čupa

Dienvidkurzemes saktu čupa villainēm, izgatavota no melhiora.