Show More

© 2013 Studija LATVA, Liepājā, Bāriņu ielā 32, "Namīnā", tālr.  26423299, e-pasts: studija.latva@inbox.lv

Ventspils vīkale

Viena no Ventspils novada villainēm- smalks vilnas audums, roku darbs.