Show More

© 2013 Studija LATVA, Liepājā, Bāriņu ielā 32, "Namīnā", tālr.  26423299, e-pasts: studija.latva@inbox.lv

Mārģene

Viena no Rucavas sievu villainēm. Austa no vilnas dzijas, apdarē izmantotas rūpnieciski ražotas lentas.